Utdanningsforbundet – med ny Klima-handlingsplan

– Vi må utdanne barn og unge slik at de bidrar til bærekraftig utvikling, sier nestleder Steffen Handal. (https://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Om-forbundet/Klima/Nyheter/Ny-klima-handlingsplan/)

Til forsiden
Landsmøtet har vedtatt:
(Utdrag fra https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Handlingsplan%20klima%20og%20milj%C3%B8%202014-2015.pdf.pdf)

  • Vi vil stille krav til myndigheter, skole- og barnehageeiere om å sikre kunnskap og vilkår som gjør det mulig å realisere forpliktelsene.
  • I neste landsmøteperiode vil Utdanningsforbundet særlig legge vekt på arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling. Målet er at utdanning for bærekraftig utvikling skal få en sentral plass i utdanningsløpet. Vi vil i dette arbeidet følge opp våre forpliktelser og formidle verdier og kunnskap om bærekraftig utvikling.
  • Myndigheter, arbeidsgivere og barnehage- og skoleeiere må legge forholdene til rette, blant annet gjennom styringsdokumenter, arbeidstidsordninger, grunn-, etter- og videreutdanning og tilstrekkelige ressurser, slik at medlemmer kan bidra til å realisere målene om utdanning for bærekraftig utvikling.

Vårt bidrag i denne sammenheng så langt har vært å knytte bruk av solenergi til den praktiske del av opplæringa innen bygg- og anleggsteknikk. Videre vil det være mange muligheter for en mer systematisk opplæring i flere fag.

Norsk solenergiforening Trondheim

image

26.februar 2014 ble lokallaget Norsk solenergiforening Trondheim startet. Avdelingen vil være en møteplass for å fremme økt kunnskap om og bruk av solenergi, og er åpen for alle som har interesse for solenergi i Trøndelag.

Det vil bli tatt initativ og lagt opp til lokale aktiviteter, i samarbeid med aktører i næringsliv, det offentlige, forskning og utvikling, undervisning og privatpersoner. Lokallaget hadde sitt første møte 10. april.

Innmelding eller lyst til å lese mer? http://www.solenergi.no/lokallag/trondheim/

Solhus

Nå har vi begynt å montere et lite hus med pulttak. Takflaten blir 2,4 x 3,4 meter. Taket tekkes med solfangere. 2/3 av taket dekkes med selvtømmende rørslyfer, og 1/3 med luft solfanger. Varmen avgis til en 1000 L  vanntank. Den forvarmede luften blåses inn i huset med to vifter. Anlegget skal styres av en sirkulasjonspumpe med differansetermostat.

2013-04-17 06.27.192013-04-17 06.26.552013-04-17 06.26.42

2013-04-23 07.45.592013-04-23 07.46.422013-04-23 12.07.21

2013-04-29 09.31.322013-04-29 16.14.36

2013-05-02 11.08.26

2013-02-26-12.37.16_thumb112013-02-26-12.37.10_thumb2

2013-03-05-14.57.45_thumb22013-02-05-07.44.14_thumb1

Mobil solfangst

2013-04-10 13.33.22

I dag kjørte vi den mobile solfangeren og stilte den opp mot sola. Det kalde tappevannet fylte tanken med temperert vann. Nå skal det monteres solcellepanel og en liten 12 V pumpe, så får vi se hvordan 1 kvm solfanger varmer opp og vedlikeholder 200 L vann. Tank og solfanger er montert på europall og kjøres ut og inn etter behov.

Med denne håper vi på enda mer interesse for solenergi, og økt forståelse av virkemåte.

 

 

2013-04-18 09.56.37

Nå er det montert et 6W solcellepanel, 12 V batteri, spenningsregulator og 12 V pumpe. Den lille pumpen er mer enn kraftig nok til å sirkulere vannet gjennom solfangeren. Det gjenstår å isolere kassen og strupe gjennomstrømmingen nok til at vannet tar opp varmen fra solfangeren.

Og så en skikkelig SOL-dag da!

 

2013-04-16 14.00.19

Framtidas rørleggere må ha kunnskap om solvarme!

innspillØkt bruk av solvarme i Norge kan gi spennende muligheter for VVS-bransjen i landet. VVS-installatøren er den naturlige ssamarbeidspartner i solvarmeprosjekter for installasjon, igangkjøring og service. Vi ser at etterspørselen øker, og solenergikompetanse blant rørleggere vil være et konkurransefortrinn når bygningsindustrien for alvor tar solenergi i bruk. Jeg oppfordrer derfor bransjen til å forberede seg for økt etterspørsel etter solvarme.

Åse Lekang Sørensen
Generalsekretær i Norsk Solenergiforening

Denne oppfordringen avslutter Åse Lekang Sørensen sitt innspill i bladet VVS-aktuelt. Hun beskriver en økende interesse for solvarme i Norge, og at nye energikrav i bygninger bidrar til dette. / VVS aktuelt

  • Solenergi blir viktig for å oppnå passivhusnivå på nye bygg fra år 2015 og enda viktigere for å oppnå
  • nullenerginivå fra 2020.
  • TEK10 krever at minimum 40% av byggets varmebehov skal dekkes av andre energikilder enn direktevirkende strøm (vannkraft) og fossilt brensel.

Håper at vår solvarmesatsing kan bidra til økt forståelse for at solvarme blir en viktig del av energiforsyningen framover. Og ikke minst ved at framtidas rørleggere og andre bygningsarbeidere har fått en forsmak på solvarmeproduksjon ved selv å delta i bygging av solfangere, testing og drift av disse.