Besøk på opplæringskontoret for rørfag – ORIT

Denne uka var fordypningsgruppa i rørleggerfaget på besøk hos ORIT- Opplæringskontoret for rørfag i Trøndelag. Tor Oddvar Eggen viste oss kummen med borehullene som forsyner varmepumpen med jordvarme, forklarte det tekniske anlegget inne og vi så på prøvestasjonen for lærlinger/svenneprøver. Vi avsluttet i auditoriet med å vise bilder og video fra solfanger-produksjon på skolen og litt om prinsippene. Tor Oddvar gav oss en gjennomgang av E-læringa som benyttes for lærlingene i rørleggerfaget.

Takk for oss!