Solvarme – det nærmer seg……


Varmeveksler

KEM (Vg2 klima, energi og miljøteknikk) har nå koblet varmtvannsberederen til skolens varmeanlegg via varmeveksler.

Platevarmeveksler

 

 

 

 

 

 

Varmeveksleren, som på dette anlegget er en platevarmeveksler, har til hensikt å overføre varme fra en vannkrets til en annen. Varmeoverføringen skjer indirekte og de to vannkretsene er ikke i berøring med hverandre.

Solfangerstyring

Styring for solfangere er montert og røropplegget fra Varmtvannsbereder med rørsløyfebereder til tak er i gang.

 

 

 

 

 

 

Solfangerkretsen er en lukket rørsløyfe som drives av en sirkulasjonspumpe. Det kaldeste vannet fra bunnen av tanken pumpes opp til solfangeren, varmes opp av sola og føres til tanken. I tanken er det en spiral (rørsløyfe) som indirekte varmer opp tankens ytre magasin, som igjen varmer opp tankens indre magasin. Det indre magasinet leverer varmt vann til forbruk, mens det varme vannet i det ytre magasinet benyttes til oppvarming via radiator og gulvvarme.

Logger 2020

For å logge temperaturer via web er det bestilt uttak for nett-tilkobling.

Logger 2020 kobles til nettet og sender signaler til http://e-logger.se/. Måledata vil vises på systembilde her på http://byggeplass.com/solvarme

 

110120121360

Legg igjen en kommentar