Solvarme

Fordypningsgruppa i rørfag har startet utvikling og produksjon av solfangere. Solfangeren skal etterhvert testkjøres ved å utnytte solvarme til å varme forbruksvann, og vann til vannbåren oppvarming med gulvvarme og radiator.

Noen elever er godt i gang med produksjon av kabinett, rørsløyfer og absorbatorplater

Solvarmepanel

Absorbatorplater

Gjenging av rør til varmeanlegg

Legg igjen en kommentar