IKT

IKT i bygg- og anleggsfagene

Digital kompetanse i bygg- og anleggsfagene

Digitale ferdigheter er en av de grunnleggende ferdighetene som beskrives i alle læreplaner.

Å kunne bruke digitale verktøy i bygg- og anleggsteknikk innebærer å ta det i bruk innenfor planlegging, produksjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Anvendelse av digitale verktøy omfatter bruk av digitale måleverktøy, beregninger, tegning, billedbehandling og føring av sjekklister knyttet til kvalitetssikring.

Håndverket kan ikke digitaliseres, men ved å kunne benytte digitale verktøy i tillegg til andre verktøy vil håndverkeren få en kompetanse som kan være av stor betydning for måten han/hun arbeider på. Digitale verktøy benyttes i mange bransjer i det daglige arbeidet.

IKT gir muligheter

PC er i dag et verktøy som sammen med bruk av Internett åpner for muligheter vi, for noen år siden, bare kunne drømme om. Ikke det at teknologien er ny, men at den er blitt mye mer tilgjengelig, og det er bare et tidsspørsmål før alle elever har 100% tilgang!

 

Å legge til rette for elever med ulike behov
 • mange elever har svake og manglende lese og skriveferdigheter. Dette påvirker evnen og motivasjonen til å tilegne seg læring gjennom å lese lærebøkene som benyttes i faget.
 • mange elever med flerkulturell bakgrunn har manglende norskkunnskaper og forstår ikke begreper og faguttrykk som hører med til faget. De får liten forståelse og lite utbytte av det faglige innholdet.
 • en del elever har spesielle behov for tilpasset utstyr, tilpasset programvare, tilpasset lærestoff. Det kan f.eks. være elever med fysiske og psykiske funksjonshemminger, hørselshemmede, synshemmede
Å legge tilrette for tilpasset/differensiert opplæring
 • digitalisert læring bidrar til at det er enklere å tilpasse oppgaver og lærestoff både for svake og sterke elever.
Å kunne bruke digitale verktøy i bygg- og anleggsteknikk innebærer å ta det i bruk innenfor:
 • planlegging
 • produksjon
 • dokumentasjon
 • kommunikasjon
Anvendelse av digitale verktøy omfatter bruk av digitale:
 • måleverktøy
 • beregninger
 • tegning
 • billedbehandling
 • føring av sjekklister knyttet til kvalitetssikring.

 

 

 

Legg igjen en kommentar