Solvarme

Hvorfor bygger vi solfangere?

At en del av energibehovet i framtida må dekkes av fornybar energi er allerede en realitet. En stor del av den fornybare energien vil være solenergi. Strenge energikrav til bygninger gjør at passiv og aktiv solenergi blir en selvfølgelighet. Våre elever på bygg- og anleggsteknikk som om 3-4 år er faglært skal ha fått en forståelse av hvilke muligheter som ligger i utnytting av solenergi. Håndverkere er i nær kontakt med forbrukerne og det vil være viktig å kjenne til teknologien og mulighetene.

Arbeidet med å produsere solfangerne omfatter arbeid med både tre og metall, og berører både tømrer/snekkerfaget, blikkenslagerfaget, isolatørfaget og rørleggerfaget. Det er derfor en meget relevant oppgave for oss.

Det skrives mye i media om fornybar energi, men hovedfokuset ser ut til å dreie seg mye om solcellepaneler. Disse produserer strøm. Vi bygger solfangere som varmer vann. Varmt vann til forvarming av tappevann, og til oppvarming. Soloppvarmet vann til oppvarming er særlig gunstig i kombinasjon med vannbåren oppvarming.

Vi har tidligere hatt et trykksatt anlegg med vann/glycol-blanding i drift (se ill. under)
Vi prøver nå et annet prinsipp. Nå med et ikke trykksatt anlegg som er selvdrenerende. Vi unngår da å tilsette glycol i vannet så det ikke skal fryse, og vi behøver heller ikke å være redd for overoppheting. Anlegget dreneres både ved fare for frost og ved fare for overoppheting.

Anlegget på bildet er under bygging. Her vil temperaturer og grafer etterhvert publiseres.

Systembilde_tiller 

Temperaturer: Været

Legg igjen en kommentar