Utdanningsforbundet – med ny Klima-handlingsplan

– Vi må utdanne barn og unge slik at de bidrar til bærekraftig utvikling, sier nestleder Steffen Handal. (https://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Om-forbundet/Klima/Nyheter/Ny-klima-handlingsplan/)

Til forsiden
Landsmøtet har vedtatt:
(Utdrag fra https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Handlingsplan%20klima%20og%20milj%C3%B8%202014-2015.pdf.pdf)

  • Vi vil stille krav til myndigheter, skole- og barnehageeiere om å sikre kunnskap og vilkår som gjør det mulig å realisere forpliktelsene.
  • I neste landsmøteperiode vil Utdanningsforbundet særlig legge vekt på arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling. Målet er at utdanning for bærekraftig utvikling skal få en sentral plass i utdanningsløpet. Vi vil i dette arbeidet følge opp våre forpliktelser og formidle verdier og kunnskap om bærekraftig utvikling.
  • Myndigheter, arbeidsgivere og barnehage- og skoleeiere må legge forholdene til rette, blant annet gjennom styringsdokumenter, arbeidstidsordninger, grunn-, etter- og videreutdanning og tilstrekkelige ressurser, slik at medlemmer kan bidra til å realisere målene om utdanning for bærekraftig utvikling.

Vårt bidrag i denne sammenheng så langt har vært å knytte bruk av solenergi til den praktiske del av opplæringa innen bygg- og anleggsteknikk. Videre vil det være mange muligheter for en mer systematisk opplæring i flere fag.

Norsk solenergiforening Trondheim

image

26.februar 2014 ble lokallaget Norsk solenergiforening Trondheim startet. Avdelingen vil være en møteplass for å fremme økt kunnskap om og bruk av solenergi, og er åpen for alle som har interesse for solenergi i Trøndelag.

Det vil bli tatt initativ og lagt opp til lokale aktiviteter, i samarbeid med aktører i næringsliv, det offentlige, forskning og utvikling, undervisning og privatpersoner. Lokallaget hadde sitt første møte 10. april.

Innmelding eller lyst til å lese mer? http://www.solenergi.no/lokallag/trondheim/

Fyre med ved!

2014-03-26 10.59.28-1Bildet viser en ovn laget av gamle varmtvanns-beredere. Ovnen er i rustfritt stål. Den har en ytre vannfylt kappe. Den tar 70 cm lang ved og varmer 100 liter vann på et blunk. Ovnen kan brukes til oppvarming av vann til f. eks. svømmebasseng og badestamp.

Det er ikke et elevarbeid, men elevene var med og koblet opp nødvendige røykrør, rør og pumpe. Etter testingen ble det varmet pølser i vannet.

Solvarme dager

Anlegget kom så vidt i drift før sola forsvant i november. Nå er den her igjen! Det skal ikke mye sol til før det er 40-50 grader i solfangeren. Tanken ble fylt opp i dag med 5 grader tappevann. Håper det ikke går så lang tid før tanken blir varm.
Temperaturene kan følges her.

Tappevannsspiral til 1000 L vanntank.

TappevannsspiralVanntank