Produktive elever

imageEtter tre måneder kan vi se tilbake på en imponerende aktivitet. Elevene har allerede blitt kjent med mange typer materialer og verktøy. Alle prøver seg nå på legging og sveising av vinyl gulvbelegg mellom tørkeperioder og malingsstrøk, på det vi kaller mini-våtrom. Etterhvert skal de skjære til og montere glass på to sider i ferdiglagede rammer.

Se flere bilder fra aktivitetene her: http://byggeplass.com/arbeidsoppdrag

 

imageimage

Mur og betong

Mandag starter vi med muring og støping ute. Prøver å gjøre det no for å slippe alt støvet inne i vinter.

En klassen starter med å mure tegl. 2 og en halv stein i firkant. Muren skal holde målene, være i lodd og i vater. Diagonalene kontrolleres. Den andre klassen starter med å bygge forskaling til et fundament. I stedet for å fylle hele forma med betong. Støpes heller i toppen.

TeglsteinsmurForskaling

Mandag: Forskaling og muring

IMG_2300IMG_2301IMG_2304IMG_2306IMG_2308IMG_2303

Tirsdag: Støping

Grus

 

18092012161180920121681809201216518092012164

08102012180

18092012171Heller

2409201217224092012173

08102012182

 

 

Videoer betongfag:

Dokumentasjon av praktiske arbeidsoppgaver

Du skal dokumentere de praktiske arbeidsoppgavene for at du:

 • Skal kunne vise hva du har lært
 • Skal kunne vise at du vet hva materialene du har benyttet heter
 • Skal kunne vise at du vet hva verktøyet du har brukt heter
 • Skal kunne vise at du vet når det er nødvendig med vernetiltak – HMS
 • Skal kunne vise at du kan foreta beregninger av mengder og kostnader
 • Skal kunne vise at du kan forklare hvordan du har løst arbeidsoppdraget
 • Skal kunne vise dine digitale ferdigheter
 • Skal kunne vise at du er i stand til å reflektere over feil og mangler ved kritisk å vurdere eget arbeid.

Skjermbilde02Skjermbilde03Skjermbilde04Skjermbilde05Skjermbilde06

Dokumentasjon skal minimum bestå av:

 • Materialliste
 • Verktøy som er brukt
 • Bilde, tegning, video
 • Arbeidsbeskrivelse
 • Egenvurdering

Arbeidsoppdrag

Vi har til nå hatt 24 timer i verkstedet og elevene har vist en voldsom arbeidslyst. Etter en innledende øvelse med tilvirking av bladskjøt har de laget sine egne arbeidsbord. De fleste har laget sin egen krakk/ trappebukk, og mange er igang med å lage seg verktøykasse.

I tillegg til at de lager disse produktene skal de også dokumentere arbeidet sitt med tekst og bilder. I dokumentasjon skal de beskrive hvordan de utførte oppdraget, hvilke materialer som ble benyttet og hvilke verktøy som ble brukt. Egenvurdering av arbeidet hører også med. Hensikten med dette er å sette “ord” på det som er gjort.

Arbeidsbukk / Bordplate / Trappebukk / VerktøykasseArbeidsbukk_Trappebukk_

BukkBord

Verktøykasse

Verktøykasse_logo11092012148

VerktøykasseaattekantHåndtak