Vannbåren varme

Vannbåren varme er en oppvarmingsform som bruker vann som energibærer.  Rør legges fra en energikilde fram til varmeavgiverne.  Vannet avkjøles gjennom varmeavgiverne og sirkulerer tilbake til energikilden for igjen å varmes opp. Vannbåren varme er en forutsetning for å kunne utnytte energikilder på en effektiv og miljøvennlig måte og er et grunnprinsipp i miljøvennlig oppvarming.

Aktuelle energikilder kan være:

  • Solvarme
  • Varmepumpe
  • Fjernvarme
  • Biobrensel

Aktuelle varmeavgivere kan være:

  • Radiatorer
  • Gulvvarme