Dokumentasjon av praktiske arbeidsoppgaver

Du skal dokumentere de praktiske arbeidsoppgavene for at du:

 • Skal kunne vise hva du har lært
 • Skal kunne vise at du vet hva materialene du har benyttet heter
 • Skal kunne vise at du vet hva verktøyet du har brukt heter
 • Skal kunne vise at du vet når det er nødvendig med vernetiltak – HMS
 • Skal kunne vise at du kan foreta beregninger av mengder og kostnader
 • Skal kunne vise at du kan forklare hvordan du har løst arbeidsoppdraget
 • Skal kunne vise dine digitale ferdigheter
 • Skal kunne vise at du er i stand til å reflektere over feil og mangler ved kritisk å vurdere eget arbeid.

Skjermbilde02Skjermbilde03Skjermbilde04Skjermbilde05Skjermbilde06

Dokumentasjon skal minimum bestå av:

 • Materialliste
 • Verktøy som er brukt
 • Bilde, tegning, video
 • Arbeidsbeskrivelse
 • Egenvurdering