Utdanningsforbundet – med ny Klima-handlingsplan

– Vi må utdanne barn og unge slik at de bidrar til bærekraftig utvikling, sier nestleder Steffen Handal. (https://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Om-forbundet/Klima/Nyheter/Ny-klima-handlingsplan/)

Til forsiden
Landsmøtet har vedtatt:
(Utdrag fra https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Handlingsplan%20klima%20og%20milj%C3%B8%202014-2015.pdf.pdf)

  • Vi vil stille krav til myndigheter, skole- og barnehageeiere om å sikre kunnskap og vilkår som gjør det mulig å realisere forpliktelsene.
  • I neste landsmøteperiode vil Utdanningsforbundet særlig legge vekt på arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling. Målet er at utdanning for bærekraftig utvikling skal få en sentral plass i utdanningsløpet. Vi vil i dette arbeidet følge opp våre forpliktelser og formidle verdier og kunnskap om bærekraftig utvikling.
  • Myndigheter, arbeidsgivere og barnehage- og skoleeiere må legge forholdene til rette, blant annet gjennom styringsdokumenter, arbeidstidsordninger, grunn-, etter- og videreutdanning og tilstrekkelige ressurser, slik at medlemmer kan bidra til å realisere målene om utdanning for bærekraftig utvikling.

Vårt bidrag i denne sammenheng så langt har vært å knytte bruk av solenergi til den praktiske del av opplæringa innen bygg- og anleggsteknikk. Videre vil det være mange muligheter for en mer systematisk opplæring i flere fag.