Framtidas rørleggere må ha kunnskap om solvarme!

innspillØkt bruk av solvarme i Norge kan gi spennende muligheter for VVS-bransjen i landet. VVS-installatøren er den naturlige ssamarbeidspartner i solvarmeprosjekter for installasjon, igangkjøring og service. Vi ser at etterspørselen øker, og solenergikompetanse blant rørleggere vil være et konkurransefortrinn når bygningsindustrien for alvor tar solenergi i bruk. Jeg oppfordrer derfor bransjen til å forberede seg for økt etterspørsel etter solvarme.

Åse Lekang Sørensen
Generalsekretær i Norsk Solenergiforening

Denne oppfordringen avslutter Åse Lekang Sørensen sitt innspill i bladet VVS-aktuelt. Hun beskriver en økende interesse for solvarme i Norge, og at nye energikrav i bygninger bidrar til dette. / VVS aktuelt

  • Solenergi blir viktig for å oppnå passivhusnivå på nye bygg fra år 2015 og enda viktigere for å oppnå
  • nullenerginivå fra 2020.
  • TEK10 krever at minimum 40% av byggets varmebehov skal dekkes av andre energikilder enn direktevirkende strøm (vannkraft) og fossilt brensel.

Håper at vår solvarmesatsing kan bidra til økt forståelse for at solvarme blir en viktig del av energiforsyningen framover. Og ikke minst ved at framtidas rørleggere og andre bygningsarbeidere har fått en forsmak på solvarmeproduksjon ved selv å delta i bygging av solfangere, testing og drift av disse.

Solvarmetank

Vi forbereder nytt solvarmeanlegg. Fjorårets solfangere vil bli byttet ut med fabrikkny solfanger. I tillegg bygger vi et paralellt anlegg med solfangere som dreneres. Det vil si at det ikke benyttes frostveske, men rent vann. Når det ikke er varmebehov eller ikke nok sol til at det produseres varme dreneres anlegget, og vannet renner tilbake til lagertanken.

En ny tank på 450 liter er laget, og delene til solfangere er under produksjon.

Bildet under viser den nye tanken i rustfritt syrefast stål. (316L)
16102012192IMG_2648

Solfanger mangler SOL!

Nå er alt på plass og vi vil ha MER SOL!
Vi har sett at pumpen starter og stopper automatisk, og vi har sett at det skal ikke mye sol til før det produseres varme. På en solrik dag ser vi at temperaturen lett kommer opp i 80 grader.

Systembilde

Systembilde solfangeranlegg

 

 

Her kan temperaturutviklingen følges i sanntid.

 

 

 

 

 

 

En bildeserie oppsummerer arbeidet med solfanger og det tekniske anlegget:

Nå blir det endelig SOLVARME dager på Tiller!

I dag ble de siste rørene lagt, anlegget fylt med vann og testkjørt. Det var ikke veldig mye sol men vi så at det virket. Nå gjestår en del arbeid med å plassere temperaturfølere for å kunne styre automatisk start og stopp av pumpe, samt logge temperaturer.

1904201202019042012019

De tre solfangerne som Vg1 fordypning rørfag har laget er satt sammen til en enhet. Det samlede arealet er 3,4 kvadratmeter og rørsløyfen er tilsammen 25 meter. Den er plassert rett mot sør med en vinkel på 54 grader, som skal være det optimale for Midt-Norge.